Události ze školy

Připomínka 17. listopadu

Některé dny jsou důležité si připomínat. Právě mezi těchto několik vybraných dat patří i 17. listopad, jenž se zapsal do našich dějin hned dvakrát. Poprvé roku 1939, kdy došlo k uzavření českých vysokých škol, a podruhé roku 1989 díky sametové revoluci. Abychom si tyto události připomněli, byl pro celé gymnázium připraven ve čtvrtek 16. listopadu 2023 speciální program.

Připomínka 17. listopadu Read More »

Beseda s panem Zdechovským

I když byl žurnalistický klub na vysokomýtském gymnáziu založený před necelým rokem, díky
pracovitosti zapálených členů se umístil právě náš klub na prvním místě v soutěži Školní časopis roku
2023. Diplom a cenu si studenti převzali v aule dne 3. listopadu 2023 od europoslance pana Tomáše
Zdechovského. Předávání však nebylo to jediné, proč na naši školu zavítal.
Jakmile byl diplom s cenou předán, začal nám náš host vyprávět o své práci a jak asi tak vypadá běžný
den europoslance. Této přednášky se zúčastnili žáci třetích a čtvrtých ročníků včetně členů
oceněného žurnalistického klubu. Nejednalo se však o klasickou přednášku, nýbrž spíše o debatu,
neboť jsme mohli volně pokládat právě panu Zdechovskému otázky a on je také pokládal nám.
Příležitosti otázat se ho na rozličná témata, jež se týkala především politické oblasti, využil nejeden
žák a učitel.
Jménem celého klubu bych chtěla poděkovat naší škole, právě díky níž mohl náš spolek
žurnalistických nadšenců vzniknout. Jsme rádi, že se na naši školu podíval a s radostí se studenty
debatoval někdo jako pan Zdechovský.

Beseda s panem Zdechovským Read More »

Kameny zmizelých

I přes poměrně dlouhou dobu, jež uplynula od začátku a konce druhé světové války, je často
zapomínáno na ty, kteří se stali oběťmi onoho režimu, který tento střet vyprovokoval. Aby však jejich
jména nebyla zapomenuta úplně, rozhodl se Berlíňan Gunter Demnig, že se o to postará. Vytvořil
tedy tzv. stolpersteiny (česky kameny zmizelých), kterých již položil od roku 1992 po celé Evropě přes
100 000.

Kameny zmizelých Read More »

Pevnost, z níž se stalo peklo

Roku 1780 vydává císař Josef II. pokyn k tomu, aby se začala stavět pevnost na severu českých zemí. Šlo o případnou obranu proti Prusku, které mohlo na Rakousko zaútočit. O necelá dvě století později sloužila však něčemu, co otřáslo nejen celou Evropou, ale i celým světem. Touto pevností není žádná jiná než Terezín.

Pevnost, z níž se stalo peklo Read More »