Menstruační cyklus: o čem se nemluví

Cykly jsou základním mechanizmem přírody. Funguje na nich celý náš svět. Z lidské podstaty se v mnoha ohledech značně vytrácí, v této jedné věci však zůstává neměnný. Ženský cyklus. Je to naprosto fascinující a unikátní jev, který je však v naší společnosti výrazně a bezvýznamně tabuizovaný. Mrzí mě, když vidím odvracející se tváře, jakmile dojde řeč na ,,ženské problémy“.
Do značné míry cítím s mužskou částí odvracejících se tváří malou empatii. Pokud ale vidím ženy, které se stydí mluvit o svém těle, někdy dokonce i z nevědomosti, je mi smutno. Až tak smutno, že jsem se rozhodla překonat všechen ostych, jenž ve mě zůstával a to nejpodstatnější vám představit v několika následujících řádcích.

Tento článek je pro všechny, kteří seberou kuráž a přiznají si, že o menstruačním cyklu vědí mnohem méně, než by stačilo. Pro všechny muže, kteří možná ještě nedocenili ono ,,něžné pohlaví“ v těžkých chvílích. Ale hlavně pro ženy. Ženy, slečny, holky, které ani neví, jak úžasné jsou. Vy všichni si dovolte poznat něco víc.

Může se jevit jako trochu ironické, že nebýt menstruačního cyklu žen bychom tu ani jeden z nás nebyl. Menstruační cyklus totiž není jen onen týden krvácení (Pro naprostou krystalickost dnešního článku jsem se rozhodla vyhnout všelijakým parafrázím, se kterými je toto téma spojené. Zkrátka bude řečeno vše tak, jak tomu doopravdy je.), jedná se o cyklus dlouhý cca 28 dní (+- pár dní), kdy ženské tělo projde čtyřmi fázemi.
Celý tento proces zkrátka a jen kvůli rozmnožování.

Ony fáze aneb každou chvíli všechno jinak

V různých fázích si tělo prochází jistými změnami. Dochází k fyziologickým, ale i psychickým změnám, jenž ovlivňují nejen to, jak se cítíme, ale i jak nás vnímá okolí. V každé fázi je poměr hormonů naprosto odlišný a to je také jeden z důvodů, proč bych ráda apelovala na všechny slečny s prosbou vnímat samu sebe. Já sama jsem v minulosti chtěla po svém těle v nejbolestivějších dnech nadlidské výkony. Žádná pilulka proti bolesti vám nepomůže odpojit se od vlastního těla, které považujete za stroj. Nejen tyto dny, ale i ostatní části cyklu o něčem vypovídají a předávají nám jisté signály, jak se v těchto obdobích chovat. Tak proč s nimi nežít v harmonii

První fáze – menstruační

U té jediné jsem si jistá, že všechny opravdu víme, kdy nastává. Jde o oněch 2 – 7 dní, kdy dochází ke krvácení.

Proč vlastně krvácení?

Jak už jsem zmínila, menstruační cyklus je naší součástí kvůli rozmnožování. Pokud v průběhu ovulace nedojde k oplození dozrálého vajíčka, tělo se ho potřebuje zbavit. Proto začne vylučovat hormon oxytocin. Ten zapříčiní stažení cév v děloze až na několik hodin a staré buňky tak mají možnost odumřít. Po tomto stahu přirozeně dojde k opětovnému krevnímu přítoku. ,,Nová“ krev jednoduše odplaví staré buňky, neoplozené vajíčko a všechny nepotřebné části pryč z dělohy.

Často se setkávám s domněnkami, že vylučovaná krev je homogenní. To ovšem nemůže být pravda. Jde o proces očišťování se o jakési odpadní látky a už jen z toho důvodu se nejedná o ,,pure blood“.
V menstruační fázi se ženy cítí zpravidla vyčerpaně (to je zcela oprávněná reakce organismu, který dělá poměrně zásadní ,,úklid“), potřebují více spánku, větší příjem potravy a živin.

Některé z nás mají to štěstí a menstruaci nijak zvlášť nepociťují. Jedinečnost každého těla ovšem bere za příčinu různé vnímání této fáze. Naprostá většina žen se proto při menstruaci potýká s typickou bolestí břicha a podbřišku, špatným trávením, bolestí prsou nebo zad, zhoršením akné, bolestí hlavy, křečemi aj. V některých případech mohou být symptomy tak závažné, že můžeme hovořit o PMS (premenstruačním syndromu[1]).

Druhá fáze – folikulární

Folikulární fáze dostala název podle tzv. folikulu. Folikul je jakýsi váček vyplněný tekutinou, ve kterém během této fáze v jednom z vaječníků dozrává vajíčko. Zároveň ve vaječnících dochází k produkci většího množství hormonu estrogenu.
Obecně můžeme říci, že jsme v této části cyklu nadprůměrně energické, kreativní, uvolněné a radostné. Zároveň je to doba vysoké míry síly, jak už v psychickém, tak fyzickém měřítku.

dozrávání vajíčka ve vaječníku
dozrávání vajíčka ve vaječníku
Třetí fáze – ovulační

Termín ovulační fáze vznikl ze slova ovulace, a proto je dle mého názoru na místě nejdříve osvětlit onen záhadný děj. Zcela ve zkratce se jedná o okamžik/proces, kdy ve vaječníku dojde k uvolnění vajíčka (viz. obrázek výše při fázi 4). Vajíčko následně putuje vejcovodem a pokud dojde při jeho cestě k oplodnění, žena otěhotní. Pokud k oplodnění nedojde, vajíčko musí z těla ven – počká si na menstruační fázi. V drtivé většině se uvolňuje během jednoho cyklu vždy jen jedno vajíčko. Pokud se výjimečně uvolní dvě a dojde k oplodnění, na svět se vyklubou dvojčata.

Ovulační fáze je nejkratší ze všech 4 existujících. Trvá přibližně 2-3 dny.

Čtvrtá a poslední fáze – luteální

Poslední z fází, která završí menstruační cyklus se nazývá luteální. V této fázi si poměrně mákne prázdný folikul, který poslal vajíčko při ovulaci dál do světa. Uzavírá se a vzniká z něho žluté tělísko, jenž produkuje estrogeny, zejména pak progesteron (ten je nápomocný při růstu děložní sliznice). Jeho zvýšená hladina se poté může viditelně projevit například na zvýšení tělesné teploty o pár desetin stupňů Celsia. Progesteron je důležitý především pro plodnost, pomáhá ale také předcházet osteoporóze, snižuje riziko rakoviny prsu a dělohy, podporuje spánek, snižuje úzkost (lpp.cz). Jestliže nedošlo k oplodnění vajíčka, ono žluté tělísko začne zanikat a s ním také klesne hladina progesteronu. Dojde ke zúžení cév v děložní sliznici a začne její postupné odumírání. Tímto se cyklus zakončí, protože bude opět potřeba vyplavit nepotřebné látky z těla ven. A ano, přijde další menstruace.

Luteální fáze je ze všech nejdelší a ideálně trvá více jak 10 dní (zpravidla 10-16).

hormonální hladina při menstruačním cyklu
Změna hormonální hladiny během folikulární a luteální fáze
Ne zas taková samozřejmost

Byť je pro většinu žen menstruace pouze nepříjemným a omezujícím elementem v jejich běžném životě, je třeba si uvědomit, že poslední dobou se čím dál více zvyšuje procento žen, které o menstruaci z různých důvodů přicházejí.
Nejčastěji se s tímto problémem potýkají sportovkyně a podstatně hubené ženy. Při nedostatku podkožního tuku tělo totiž přechází do obranné fáze. Od počátků lidských věků byla potřeba přežít, silnější než podstata rozmnožování. Jinými slovy, pokud se tělu nedostává tolik ,,ochranného“ materiálu – tedy podkožního tuku zejména v oblasti podbřišku, začne nás ochuzovat o biologické procesy, které ho vyčerpávají. Snaží se vlastně šetřit to málo energie, co mu dáváme.

Jelikož je menstruace – tedy samotné krvácení poměrně náročným procesem, tělo se ho zřekne. Pokud vydáváme více energie, než je pro nás snesitelné, tělo začne šetřit. Nedostatek podkožního tuku však není jediným faktorem. Nežádoucí může být například i zvýšené množství stresu. V žádném z uvedených příkladů ovšem nejednejte na vlastní pěst, a pokud u vás nastane dlouhodobější absence periody, vyhledejte pomoc odborného lékaře. Ztráta menstruace se považuje za podstatně závažný problém a v budoucnu by mohly nastat komplikace například v oblasti plodnosti.

Proč o tom vlastně mluvím?

V období každodenních tréninků u mě před několika lety začalo docházet k vynechávání menstruace. Ze začátku jsem tomuto problému nevěnovala tolik pozornosti, jelikož dívky nižšího věku se tímto problémem potýkají celkem běžně, aniž by byly nějak více fyzicky zatěžovány a v tomto případě se ještě tak úplně nejedná o problém. Když se ovšem prodlevy zvětšovaly a na čas jsem o svoji menstruaci přišla zcela úplně, ukázalo se, že právě absence podkožního tuku je mým vroubkem, který mi znemožňoval pociťovat všechny ženskosti. Žena se necítí být tak úplně ženou, pokud o tuto přirozenost přijde, a proto bych ráda touto větou apelovala na všechny snad i závistivé komentáře ostatních žen, které si přejí mít také tak ,,bezstarostné“ dny. Nejedná se o žádnou výhru, naopak v takovém případě cítíte snad i lehký nádech méněcennosti.

Jak to tak bývá, toho co máme, si začneme vážit teprve ve chvíli, kdy o to přijdeme. Touto cestou jsem si já začal vážit těch bolestivých dní, které mě nyní doprovází každým měsícem. K obnovení mého zdravého cyklu jsem musela výrazně omezit svoji fyzickou zátěž a přibrat zhruba desetinu své váhy. Nerada bych touto osobní zkušeností rozdávala zaručené ,,recepty“, protože každá jsme úplně jiná. Jen s pokorou poukazuji na to, jak těžké a vcelku radikální musely být moje kroky zpět ke zdravému tělu.

Závěrem děkuji každému z vás, kdo článek dočetl do konce. Je potřeba vědět, že menstruační cyklus musí být netabuizované a naprosto běžně dostupné téma, při kterém nikdo ze stran nebude pociťovat ostych, ani neznalost. To vše už jen kvůli tomu, že jde o přirozený proces lidského organismu, který tvoří nedílnou součást naší existence.


Zdroje:
Podrobnější článek o všech fázích: zde
Q&A about menstrual cycle: here
Wikipedie: zde
Více informací o PMS: zde
Více o menstruačních bolestech: zde
Graafův folikul: zde
Více o ovulaci: zde
Luteální fáze a více o ní: zde

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *