Prolog – Jakub z Jirch (01)

Dnes znám lidu obyčejnému jako potulný rytíř Jakub Jirchář, starý známý prachu cest a i dam mnohých, obávaný všemi živly nečestnými a jinak nedobrými, původem z kraje Bärenfieldského, mládí své prožil v domě Eisenberků. Tam byl náležitě vzděláván se syny hradního pána a po jejich boku výcviku umění boje byl podroben.

K utužení vztahů mezi dvěma rody byla mu smlouvou za ženu předurčena nejmladší dcera bratra pána Eisenberkského a k jejím devatenáctinám měla býti smlouva naplněna. Osud chtěl, však nitku jeho života vésti jinou cestou a rozhodl se toho učiniti při turnaji ke dvaadvacetinám dědice Eisenberského, když bylo Jircháři čerstvě o rok méně. Na turnaj byli pozváni pouze ti, u nichž vědělo se, že je mladý pán ze sedla vyhodí a mečem přemůže a ti o zemany a vladyky doplněni byli. Za cenu vítěznou slíbeny ostruhy rytířské a hřebec z teplého jihu plemena starobylého Grisonnant. Když střetu dřevce Jirchářova s tím dědicovým došlo, stalo se poprvé toho dne, že nebylo klání hned při první jízdě v oslavencův prospěch rozhodnuto, a tak za stále hlasitějšího doprovázení davu proběhla další dvě měření sil v sedlech koní, než došlo na rozhodnutí meči. Toho dne ruka Štěstěny vedená samotným Osudem Jirchářovi do karet nahrála a on od meče odlehčil i mladého pána. Tím k značné nelibosti starého pána vladaře Eisenberského ostruhy si zasloužil i koně předrahého vyhrál, a když odmítl ho za měšec zlaťáků nazpět směniti, svůj osud v nelibosti jeho zpečetil, kvůli čemuž byl nucen hrad svého hostitele opustiti.

A tak vydal se na cestu delší, než mohl se tehdy domnívati, jen s mečem svým, výbavou skrovnou, na svém věrném oři a bez nevěsty slíbené.

–  dobový zápis z Lidové kroniky Severních království

Pokračování dobrodružství Jakuba z Jirch naleznete zde

1 názor na “Prolog – Jakub z Jirch (01)”

  1. Pingback: Přeneslavný návrat - Jakub z Jirch (02) - gvmlisty.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *