holocaust

Kameny zmizelých

I přes poměrně dlouhou dobu, jež uplynula od začátku a konce druhé světové války, je často
zapomínáno na ty, kteří se stali oběťmi onoho režimu, který tento střet vyprovokoval. Aby však jejich
jména nebyla zapomenuta úplně, rozhodl se Berlíňan Gunter Demnig, že se o to postará. Vytvořil
tedy tzv. stolpersteiny (česky kameny zmizelých), kterých již položil od roku 1992 po celé Evropě přes
100 000.

Kameny zmizelých Read More »

Pevnost, z níž se stalo peklo

Roku 1780 vydává císař Josef II. pokyn k tomu, aby se začala stavět pevnost na severu českých zemí. Šlo o případnou obranu proti Prusku, které mohlo na Rakousko zaútočit. O necelá dvě století později sloužila však něčemu, co otřáslo nejen celou Evropou, ale i celým světem. Touto pevností není žádná jiná než Terezín.

Pevnost, z níž se stalo peklo Read More »