Affordance competition hypothesis aneb vaše rozhodnutí, o kterých ani nevíte

Většina z nás nemá ani nejmenší tušení, na kolik podnětů reaguje mozek bez našeho vědomí. Každou vteřinou děláme nevědomky nespočet rozhodnutí, jež vyhodnotí náš mozek jako to nejlepší. A právě v tom spočívá celá studie, kterou bych […]

Affordance competition hypothesis aneb vaše rozhodnutí, o kterých ani nevíte Read More »