Válka ve Vietnamu aneb boj za svobodu

Vietnamská válka, která probíhala v letech 1964 až 1975 a mezi Vietnamci je dodneška známá jako válka Američanů, se dnes již velice zjednodušuje. Často se mezi amatéry prezentuje jako okupace nebohého Vietnamu Američany, kteří chtěli podrobit vietnamský národ […]

Válka ve Vietnamu aneb boj za svobodu Read More »